Windbelasting is de kracht die de wind uitoefent op een voorwerp. In dit geval het dak. Het is bij het ontwerpen van onder andere gebouwen van belang om bij sterkteberekeningen rekening te houden met de druk en de zuiging van de wind.

Ons land is verdeeld in 3 windgebieden.       

Het spreekt voor zich dat in Limburg de wind anders waait dan bijvoorbeeld aan de kust. Bij het berekenen van de windbelasting is het belangrijk om te weten in welk windsnelheidsgebied het betreffende object staat, de afmetingen van het object, of het in een bebouwd of onbebouwd gebied staat en of er sprake is van een open of gesloten gebouw.

Windbelasting op constructies wordt berekend conform NEN 1991-1-4.
Sneeuwbelasting op constructies wordt berekend conform NEN 1991-1-3.

Wij kunnen met onze kennis en materieel een windbelastingsberekening maken van elk willekeurig object.

U krijgt een duidelijk rapport met de maten van de verschillende zones en de hoeveelheid bevestigers en/of tegels die gebruikt dienen te worden.