Een goede calculatie is het halve werk. Bij zowel nieuwbouw als renovatie.

Met name bij het aanpassen van bestaande daken is een goede calculatie noodzakelijk. Een goede calculatie bestaat niet alleen uit de m², maar zeker zo belangrijk, ook uit de doorbrekingen.

Dit zijn de regenwaterafvoeren, ontluchtingen, koepels en eventuele andere door- en afvoeren.

Natuurlijk wordt er ook kritisch naar de detailleringen gekeken. Dus de hoeveelheid doorbrekingen en het soort doorbrekingen.

Daarnaast is het goed om te weten wat de maten hiervan zijn en wat de maten van de dakranden of van het opgaande werk zijn.

Het is belangrijk voor u om bij aanvang van de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te werken om tijd te besparen. Tijd die u aan andere bezigheden kunt besteden.

Om u tijd te besparen, kunnen wij een tekening met de daarbij behorende maten, detailleringen, dakdoorbrekingen, en alle andere belangrijke elementen van het dak maken.

Mits nodig, kan er ook een afschotplan gemaakt worden gebaseerd op de tekening die voor u uitgetrokken wordt.